Zet zich in voor mens en milieu

Kringloop Baarle is een initiatief van Kleintje Hollands en is een sociaal maatschappelijke onderneming die zich inzet voor mens en milieu door bevordering van hergebruik van overbodige goederen, (re) integratie van mensen, dagbesteding en integratie van mensen met een verstandelijke beperking.

Hergebruik en afvalreductie

De hedendaagse maatschappij is er een waar overconsumptie en weggooien keywords zijn. Kringloop Baarle zamelt de spullen in om her te gebruiken, deze een 2e leven te geven of te recyclen in samenwerking met gespecialiseerde partners.

Bruikbare goederen worden gecontroleerd, indien nodig schoongemaakt en gerepareerd tot op zekere hoogte en krijgen een sociaal maatschappelijke herbestemming om duurzaamheid te bevorderen.

Nu ook te koop via onze webwinkel!

(re-) integratie en dagbesteding

Kringloop Baarle biedt mensen de gelegenheid om te re-integreren in de arbeidsmarkt door ervaring op te doen binnen een retailomgeving.

Biedt mensen de mogelijkheid om op vrijwillige basis een nuttige dagbesteding te hebben en bij te dragen aan een goed doel, maatschappij en milieu.

Kringloop Baarle is een initiatief van Stichting Kleintje Hollands en door stages en dagbesteding in de winkel bevordert de stichting integratie van mensen met een verstandelijke beperking.